Al meer dan 50 jaar in het grondwerk.

Bekijk onze video

Natuurvriendelijke oevers Rompertpark 's-Hertogenbosch

In opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Willems Winssen natuurvriendelijk oevers in het Rompertpark gerealiseerd.

De houten damwand die als scheiding dient tussen de watergang en de achtertuinen van de woningen was in slechte staat.
Aangezien het trillen van een nieuwe damwand grote risico’s met zich meebrengt, is er gekozen voor het aanbrengen van een natuurvriendelijk oever.
Een kleitalud is aangebracht tegen de bestaande damwand. De oude damwand is afgezaagd en deels verwijderd. Aan andere zijde van de watergang is nieuwe beschoeiing aangebracht.
Ook hebben wij het straatwerk opnieuw aangebracht.
De natuurvriendelijke taluds worden ingezaaid met een oevermengsel en ook worden er diverse struiken geplaatst.

Vanuit de gemeente ´s-Hertogenbosch is een korte beschrijving van de werkzaamheden gepubliceerd bij de ´Nieuwtjes R&B’ (Realisatie & Beheer Openbare Ruimte).
Bekijk hier het bericht: 170216_Nieuwtjes R&B.pdf