Al meer dan 50 jaar in het grondwerk.

Bekijk onze video

Maatregelen wateroverlast Alphen (Gld)

In opdracht van Waterschap Rivierenland zijn in 2019 diverse maatregelen genomen in Alphen (Gld.) om de waterproblematiek aan te pakken. Zo zijn er diverse duikers vervangen door grotere duikers. Daarnaast is een gemaal vervangen voor een met een grotere capaciteit, waarbij een deel van het water in Alphen bij hevige regenval wordt gepompt via een geboorde persleiding rechtstreeks Alphen uit, naar een watergang welke is verruimd en na als A-watergang dient.