Al meer dan 50 jaar in het grondwerk.

Flora en Fauna

Flora & Fauna

Een hot item is op het moment de Flora & Fauna. Dit ziet u tegenwoordig vaak op het nieuws, maar in de GWW sector wordt dit ook steeds meer in bestekken opgenomen. Hier staat dan met name in dat de aannemer zich moet conformeren met de huidge wet en regelgeving op het gebied van Flora en Fauna en ook de algemene zorgplicht in acht moet nemen. Het is tegenwoordig zelfs zo dat bij elk werk zorgvuldig gehandeld moet worden op dit vlak.

Willems Winssen BV is hiervoor ingericht en de Flora & Faunawet is bekend, evenals de gedragscodes die in ons gebied van toepassing zijn.

Verder heeft Willems Winssen een medewerker in dienst die zelfstandig een Quickscan mag maken van een project op basis van de beschikbare gegevens uit vooronderzoek en een veldinspectie. In een Quickscan wordt een veldinspectie uitgevoerd en hiervan wordt een rapport opgesteld zodat de betreffende aannemer (eventueel onder voorwaarden) het werk kan starten.

Klik hier voor onze gerealiseerde projecten!