Al meer dan 50 jaar in het grondwerk.

Bekijk onze video

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Willems Winssen B.V. (hierna: ‘Willems Winssen’ of ‘wij’) respecteert uw privacy als personeelslid, klant of relatie. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens zorgvuldig via de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring geven we aan hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens
Webadres: https://willems-winssen.nl/
Bedrijfsadres: Geerstraat 3a, 6645 CB Winssen
Telefoonnummer: 0487 - 52 13 74

Persoonsgegevens die wij verwerken
Willems Winssen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Locatiegegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie, opleiding(sniveau).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Willems Winssen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Ras (slechts door geboorteplaats of pasfoto)
 • Foto’s voor op onze website en social media (alleen met toestemming)

Willems Winssen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het overmaken van uw loon;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Wettelijke verplichtingen zoals onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit. Denk hierbij aan het automatisch afwijzen van een sollicitatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Willems Winssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en hanteert de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Willems Winssen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willems Winssen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hilma@willems-winssen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of mail naar hilma@willems-winssen.nl.